Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria
Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 7
stycznia (czwartek), w sali 230 w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegenci: Michał Drabik, Marcin Dąbrowski.
Temat: Przykład deklaratywnego workflow opartego o system ODRA.
Prezentacja będzie poświęcona zaprezentowaniu idei deklaratywnego
workflow oraz jego realizacji wykorzystującej system ODRA. Przedstawione
zagadnienia będą obejmowały zarówno strukturę przechowywania procesów
jak i wykonywalne aspekty tworzonego systemu przepływu procesów
biznesowych. W szczególności będą to kwestie dotyczące definiowania
procesów, tworzenia instancji na podstawie istniejącego szablonu jak i
ich późniejsze monitorowanie w celu uruchomienia i wykonania.

Tagged with: