Universal State Model & Universal Query Language

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 10 maja, godz. 13:30, sala 232 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Piotr Wiśniewski
Temat: “Universal State Model & Universal Query Language”

Streszczenie:

“Referat prezentuje próbę jednolitego opisania różnych modeli danych (Universal State Model).
W szczególności opisuje model relacyjny oraz różne podejścia obiektowe. W drugiej części referatu zostanie zaprezentowany uniwersalny język zapytań, którym udało się objąć konstrukcje języków SQL i OQL.
Referat prezentuje wyniki dwóch prac opublikowanych wraz z Krzysztofem Stenclem w Fundamentae Informaticae.”

 

Języki funkcyjne -  przyszłość czy chwilowa moda?

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w czwartek, 10 stycznia, godz. 17:00, sala 110A w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Tomasz Pieciukiewicz
Temat: “Języki funkcyjne –  przyszłość czy chwilowa moda?

Streszczenie:

“Przez wiele lat języki funkcyjne pozostawały głównie w obszarach zainteresowania akademików, jako ciekawy obiekt badań i narzędzie dydaktyczne. Ostatnio jednak daje się zauważyć falę zainteresowania językami funkcyjnymi wśród programistów pracujących w przemyśle, nowe języki takie jak np. Scala oraz “nowe” języki takie jak Clojure (będące po prostu implementacją LISP na JVM) zdobywają sporą popularność. Zwolennicy języków funkcyjnych twierdzą, że są one idealnym rozwiązaniem dla programowania równoległego. Czy języki funkcyjne faktycznie są przyszłością, czy to tylko chwilowa moda?”

 

Robust Query Processing

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w czwartek, 6 grudnia, godz. 17:00, sala 110A w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Krzysztof Stencel
Temat: “Robust Query Processing

“Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych zajmują swoja pozycje rynkową m.in. ze względu na skuteczność swoich aparatów wykonawczych zapytań. Abstrakcyjność SQL sprawia, że jedno zapytanie może mieć bardzo wiele różnych planów wykonania. W przypadku wielokierunkowych złączeń liczba planów jest większa niż wykładnicza względem liczby złączanych tabel. Optymalizator zapytań ma za zadanie wybrać jak najlepszy plan wykonania. Udowodniono, że wybór optymalnego planu jest problemem NP-trudnym. Z tego powodu optymalizatory realizują algorytmy heurystyczne, które metodami sztucznej inteligencji przeszukują przestrzeń dostępnych planów wykonania. Dotychczas oczekiwano, aby optymalizator jak najczęściej znalazł jak najlepszy plan. To może jednak oznaczać, że dopuszczamy, aby od czasu do czasu wybrano plan beznadziejny. Koncepcja Robust Query Processing (RQP) to oczekiwanie by optymalizator ZAWSZE znajdował plan AKCEPTOWALNY. W swoim wystąpieniu omówię metody i pomysły na RQP, m.in. te, o których dyskutowano na seminarium w Schloss Dagstul w sierpniu 2012.”

 

Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa – część 2

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegent: Krzysztof Kaczmarski

Temat: Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa – część 2

“W ostatnim czasie procesory graficzne dzięki nowym możliwościom programowania ogólnych algorytmów pozwoliły na wprowadzenie do komputerów biurkowych niedostępnej wcześniej mocy obliczeniowej. Zaprezentujemy ogólnie sposób programowania procesora GPU oraz omówimy jego możliwości w kontekście tworzenia i odpytywania kostek MOLAP oraz szybkiego tworzenia indeksów zbudowanych na bazie B+Drzewa.”

 

Pomost pomiędzy obiektowymi bazami danych ODRA i Versant

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 17 listopada (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 17:00 (uwaga – późniejsza niż rutynowo godzina!).

Prelegent: Jakub Siwek

Temat: Pomost pomiędzy obiektowymi bazami danych ODRA i Versant.

“Na spotkaniu zostanie przedstawiona komercyjna, obiektowa baza danych amerykańskiej firmy Versant, sposoby do niej dostępu oraz podstawowe informacje o przechowywaniu w niej danych. Następnie opisując nowo stworzony mechanizm łączący ją z obiektową bazą ODRA, zostanie przedstawione działanie tzw. relacyjnych ‘wrapperów’ i ich modyfikacji do obsługi danych obiektowych.”

 

Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa.

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 10 listopada (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegent: Krzysztof Kaczmarski

Temat: Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa.

“W ostatnim czasie procesory graficzne dzięki nowym możliwościom programowania ogólnych algorytmów pozwoliły na wprowadzenie do komputerów biurkowych niedostępnej wcześniej mocy obliczeniowej. Zaprezentujemy ogólnie sposób programowania procesora GPU oraz omówimy jego możliwości w kontekście tworzenia i odpytywania kostek MOLAP oraz szybkiego tworzenia indeksów zbudowanych na bazie B+Drzewa.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 27 października (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegent: Łukasz Budnik

Temat: System dynamicznej analizy jakości scenariuszy biznesowych

“Wystąpienie przedstawi opracowaną metodologię wytwarzania scenariuszy biznesowych oraz zaprojektowany system pomiarowy wspierający zdefiniowaną metodologię. Przedstawiona metodologia definiuje odpowiednie etapy cyklu życia oraz zbiór reguł dotyczących ich wytwarzania. W ramach metodologii zaproponowano zbiór procedur dotyczących zalecanych zmian, które należałoby zastosować w ramach akcji usprawnieniowych oraz naprawczych, jeśli zmierzona jakość scenariusza spadłaby poniżej założonych wartości progowych. Zaimplementowany system pomiarowy oferuje dynamiczne monitorowanie wykonania oraz analizę instancji scenariuszy uruchamianych za jego pośrednictwem. Jest to możliwe dzięki przezroczystemu (z punktu widzenia użytkownika) procesowi oprzyrządowania scenariuszy. Wykonany system pomiarowy, definiuje wysoce konfigurowalny zbiór podstawowych metryk jakościowo-wydajnościowych. Ponadto, zaprojektowany system pomiarowy oferuje mechanizm zbierania danych cząstkowych, które mogą stać się wartościową informacją do symulacji nowo projektowanych scenariuszy.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria
Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 7
stycznia (czwartek), w sali 230 w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegenci: Michał Drabik, Marcin Dąbrowski.
Temat: Przykład deklaratywnego workflow opartego o system ODRA.
Prezentacja będzie poświęcona zaprezentowaniu idei deklaratywnego
workflow oraz jego realizacji wykorzystującej system ODRA. Przedstawione
zagadnienia będą obejmowały zarówno strukturę przechowywania procesów
jak i wykonywalne aspekty tworzonego systemu przepływu procesów
biznesowych. W szczególności będą to kwestie dotyczące definiowania
procesów, tworzenia instancji na podstawie istniejącego szablonu jak i
ich późniejsze monitorowanie w celu uruchomienia i wykonania.

Tagged with:
 

Nowa strona katedry IO

Witamy na nowej stronie Katedry Inżynierii Oprogramowania