Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 3 czerwca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Grzegorz Fałda
Temat: “Narzędzia Rapid Application Development (RAD) dla bazodanowych aplikacji WWW

Streszczenie:
“Zaprezentowany zostanie pomysł na narzędzie typu Rapid Application Development (RAD) do tworzenia bazodanowych aplikacji webowych. Na podstawie przeglądu niektórych technologii z tego obszaru spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o możliwość szerszego wykorzystania koncepcji narzędzi RAD w aktualnych technologiach dedykowanych dla aplikacji WWW.”

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.