Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 11 marca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Karol Tomaszewski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Temat: “Badanie metod klasteryzacji w procesach dostępu do danych w obiektowych bazach danych

Streszczenie:
“W ramach referatu omówiony zostanie proces materializacji danych w bazach obiektowych. Przedstawione zostanie zastosowanie istniejących technik klasteryzacji w optymalizacji przetwarzania. Zaproponowana zostanie nowa technika klasteryzacji obiektów według kryterium otoczenia. Omówiona zostanie również symulacyjna metoda weryfikacji technik wydajnościowych.”

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.