Universal State Model & Universal Query Language

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 10 maja, godz. 13:30, sala 232 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Piotr Wiśniewski
Temat: “Universal State Model & Universal Query Language”

Streszczenie:

“Referat prezentuje próbę jednolitego opisania różnych modeli danych (Universal State Model).
W szczególności opisuje model relacyjny oraz różne podejścia obiektowe. W drugiej części referatu zostanie zaprezentowany uniwersalny język zapytań, którym udało się objąć konstrukcje języków SQL i OQL.
Referat prezentuje wyniki dwóch prac opublikowanych wraz z Krzysztofem Stenclem w Fundamentae Informaticae.”

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.