Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 29 kwietnia, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegentka: Prof. Maria Orłowska
Temat: “Wyzwania w zarządzaniu procesami biznesowymi przy użyciu technologii workflows

Streszczenie:
“Prezentacja skupi się na klasyfikacji dotychczasowych rezultatów w zastosowaniu WfS w aplikacjach biznesowych w celu uzasadnionego wskazania wyzwań do dalszych prac nad tą ciekawą technologią. I tak, sformułowanie kilku otwartych problemów zakończy dyskusję.”