XQuery a podejście stosowe

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 18 marca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Tomasz Pieciukiewicz
Temat: “XQuery a podejście stosowe

Streszczenie:
“W ramach referatu przedstawione zostaną podstawowe konstrukcje języka XQuery oraz zgodność tego języka ze stosowym podejściem do języków zapytań.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 11 marca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Karol Tomaszewski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Temat: “Badanie metod klasteryzacji w procesach dostępu do danych w obiektowych bazach danych

Streszczenie:
“W ramach referatu omówiony zostanie proces materializacji danych w bazach obiektowych. Przedstawione zostanie zastosowanie istniejących technik klasteryzacji w optymalizacji przetwarzania. Zaproponowana zostanie nowa technika klasteryzacji obiektów według kryterium otoczenia. Omówiona zostanie również symulacyjna metoda weryfikacji technik wydajnościowych.”