Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia, godz. 17:00, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Krzysztof Stencel
Temat: “Moje doświadczenia z Google Cluster Management

Streszczenie:
“W roku akademickim 2012/13 bylem profesorem wizytującym w warszawskim biurze konstrukcyjnym Google. Zajmowałem się analiza danych o zużyciu zasobów w infrastrukturze komputerowej tej firmy. Referat zacznę od przedstawienia podstawowych publicznie dostępnych informacji o Cluster Management w Google, po czym w ramach NDA opowiem, o tym co robiłem w Google.”