Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada, godz. 17:00, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Emil Wcisło
Temat: “Implementacja integracji XML i SOAP z SBQL4J

Streszczenie:
Zostanie zaprezentowana kolejna wersja języka SBQL4J (implementacja języka SBQL zanurzona w środowisko języka Java) rozszerzona o obsługę źródeł danych w postaci dokumentów XML i konsumowanie usług WWW wołanych w protokole SOAP.

 

Framework webowy oparty na ODRA

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się w poniedziałek, 18 listopada, godz. 17:00, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Mariusz Trzaska
Temat: “Framework webowy oraz wsparcie narzędziowe dla obiektowej bazy danych ODRA

Streszczenie:
W trakcie seminarium zostanie omówiony dedykowany framework webowy dla prototypowej bazy danych ODRA. Umożliwia on konstruowanie witryn w oparciu o wysokopoziomowy język SBQL. Dzięki wspólnemu modelowi dla warstwy danych oraz logiki biznesowej, znacząco zredukowana została niezgodność impedancji. Zaimplementowane IDE, ułatwia pisanie programów przez liczne udogodnienia związane z kolorowaniem składni, kontekstowe wsparcie czy prosty refactoring. Dodatkowo zrealizowano generowanie szkieletu GUI (scaffolding) umożliwiającego realizację operacji CRUD na danych przetwarzanych przez framework webowy.