Zunifikowany interfejs meta-integracji heterogenicznych zasobów

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 28 czerwca, godz. 13:30, sala 118 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Michał Chromiak
Temat: “Zunifikowany interfejs meta-integracji heterogenicznych zasobów

Streszczenie:

Dostęp do źródła danych jest możliwy dzięki posiadaniu informacji o strukturze i sposobie komunikacji z zasobem. Jest to oczywiste w przypadku pojedynczego źródła danych. Jednak w przypadku wielu źródeł o autonomicznym modelu składowania danych jak i protokole komunikacji, problem staje się nietrywialny. Najczęściej jako źródła wykorzystywane są bazy danych wraz z różnymi dialektami SQL. Przedstawiony zostanie model architektury dla reprezentacji interfejsu dostępowego do integrowanych baz danych.