Architecture Warehouses and Software Intelligence

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 7 czerwca, godz. 13:30, sala 118 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Krzysztof Stencel
Temat: “Architecture Warehouses and Software Intelligence

Streszczenie:

By architecture of a software system we typically denote the knowledge about the organization of the system, the relationships among its components and the principles governing their design. By including artifacts coresponding to software engineering processes, the definition gets naturally extended into the architecture of a software system and process. In this talk I present a theoretical model for representing architectural knowledge based on directed multi-graph, define an architecture warehouse implementation of the model capable of representing the complete architecture of a software system and process, and show how it can be harnessed to create a software intelligence layer providing software architects with a toolset for software analysis and visualisation. I will also show examples depicting warehouse implementation and results obtained from its application to a sample software project.
 

Performance Anti-Patterns in Hibernate

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 18 maja, godz. 13:30, sala 118 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Patrycja Węgrzynowicz
Temat: “Performance Anti-Patterns in Hibernate

Streszczenie:

“Hibernate is an elegant, straightforward, and easy to use library. This is undeniably true for simple domain models. What about more complex ones? It turns out that in case of complex domain models we usually run into interesting performance issues.
This talk discusses performance anti-patterns related to the usage of hibernate in custom applications. We explain common mistakes or omissions related to object mappings such as unidirectional and bidirectional associations. The focus is on efficient retrieval of collections and their sub-objects, briefly tackling transactions and efficient queries. The presented code examples illustrate how the anti-patterns can decrease performance and how to implement the mappings to speed up execution times.”

 

Universal State Model & Universal Query Language

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 10 maja, godz. 13:30, sala 232 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Piotr Wiśniewski
Temat: “Universal State Model & Universal Query Language”

Streszczenie:

“Referat prezentuje próbę jednolitego opisania różnych modeli danych (Universal State Model).
W szczególności opisuje model relacyjny oraz różne podejścia obiektowe. W drugiej części referatu zostanie zaprezentowany uniwersalny język zapytań, którym udało się objąć konstrukcje języków SQL i OQL.
Referat prezentuje wyniki dwóch prac opublikowanych wraz z Krzysztofem Stenclem w Fundamentae Informaticae.”