Języki funkcyjne -  przyszłość czy chwilowa moda?

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w czwartek, 10 stycznia, godz. 17:00, sala 110A w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Tomasz Pieciukiewicz
Temat: “Języki funkcyjne –  przyszłość czy chwilowa moda?

Streszczenie:

“Przez wiele lat języki funkcyjne pozostawały głównie w obszarach zainteresowania akademików, jako ciekawy obiekt badań i narzędzie dydaktyczne. Ostatnio jednak daje się zauważyć falę zainteresowania językami funkcyjnymi wśród programistów pracujących w przemyśle, nowe języki takie jak np. Scala oraz “nowe” języki takie jak Clojure (będące po prostu implementacją LISP na JVM) zdobywają sporą popularność. Zwolennicy języków funkcyjnych twierdzą, że są one idealnym rozwiązaniem dla programowania równoległego. Czy języki funkcyjne faktycznie są przyszłością, czy to tylko chwilowa moda?”