Robust Query Processing

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w czwartek, 6 grudnia, godz. 17:00, sala 110A w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Krzysztof Stencel
Temat: “Robust Query Processing

“Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych zajmują swoja pozycje rynkową m.in. ze względu na skuteczność swoich aparatów wykonawczych zapytań. Abstrakcyjność SQL sprawia, że jedno zapytanie może mieć bardzo wiele różnych planów wykonania. W przypadku wielokierunkowych złączeń liczba planów jest większa niż wykładnicza względem liczby złączanych tabel. Optymalizator zapytań ma za zadanie wybrać jak najlepszy plan wykonania. Udowodniono, że wybór optymalnego planu jest problemem NP-trudnym. Z tego powodu optymalizatory realizują algorytmy heurystyczne, które metodami sztucznej inteligencji przeszukują przestrzeń dostępnych planów wykonania. Dotychczas oczekiwano, aby optymalizator jak najczęściej znalazł jak najlepszy plan. To może jednak oznaczać, że dopuszczamy, aby od czasu do czasu wybrano plan beznadziejny. Koncepcja Robust Query Processing (RQP) to oczekiwanie by optymalizator ZAWSZE znajdował plan AKCEPTOWALNY. W swoim wystąpieniu omówię metody i pomysły na RQP, m.in. te, o których dyskutowano na seminarium w Schloss Dagstul w sierpniu 2012.”