Pomost pomiędzy obiektowymi bazami danych ODRA i Versant

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 17 listopada (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 17:00 (uwaga – późniejsza niż rutynowo godzina!).

Prelegent: Jakub Siwek

Temat: Pomost pomiędzy obiektowymi bazami danych ODRA i Versant.

“Na spotkaniu zostanie przedstawiona komercyjna, obiektowa baza danych amerykańskiej firmy Versant, sposoby do niej dostępu oraz podstawowe informacje o przechowywaniu w niej danych. Następnie opisując nowo stworzony mechanizm łączący ją z obiektową bazą ODRA, zostanie przedstawione działanie tzw. relacyjnych ‘wrapperów’ i ich modyfikacji do obsługi danych obiektowych.”

 

Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa.

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 10 listopada (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegent: Krzysztof Kaczmarski

Temat: Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa.

“W ostatnim czasie procesory graficzne dzięki nowym możliwościom programowania ogólnych algorytmów pozwoliły na wprowadzenie do komputerów biurkowych niedostępnej wcześniej mocy obliczeniowej. Zaprezentujemy ogólnie sposób programowania procesora GPU oraz omówimy jego możliwości w kontekście tworzenia i odpytywania kostek MOLAP oraz szybkiego tworzenia indeksów zbudowanych na bazie B+Drzewa.”