Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 3 czerwca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Grzegorz Fałda
Temat: “Narzędzia Rapid Application Development (RAD) dla bazodanowych aplikacji WWW

Streszczenie:
“Zaprezentowany zostanie pomysł na narzędzie typu Rapid Application Development (RAD) do tworzenia bazodanowych aplikacji webowych. Na podstawie przeglądu niektórych technologii z tego obszaru spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o możliwość szerszego wykorzystania koncepcji narzędzi RAD w aktualnych technologiach dedykowanych dla aplikacji WWW.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 29 kwietnia, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegentka: Prof. Maria Orłowska
Temat: “Wyzwania w zarządzaniu procesami biznesowymi przy użyciu technologii workflows

Streszczenie:
“Prezentacja skupi się na klasyfikacji dotychczasowych rezultatów w zastosowaniu WfS w aplikacjach biznesowych w celu uzasadnionego wskazania wyzwań do dalszych prac nad tą ciekawą technologią. I tak, sformułowanie kilku otwartych problemów zakończy dyskusję.”

 

XQuery a podejście stosowe

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 18 marca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Tomasz Pieciukiewicz
Temat: “XQuery a podejście stosowe

Streszczenie:
“W ramach referatu przedstawione zostaną podstawowe konstrukcje języka XQuery oraz zgodność tego języka ze stosowym podejściem do języków zapytań.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się we wtorek, 11 marca, godz. 11:30, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Karol Tomaszewski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Temat: “Badanie metod klasteryzacji w procesach dostępu do danych w obiektowych bazach danych

Streszczenie:
“W ramach referatu omówiony zostanie proces materializacji danych w bazach obiektowych. Przedstawione zostanie zastosowanie istniejących technik klasteryzacji w optymalizacji przetwarzania. Zaproponowana zostanie nowa technika klasteryzacji obiektów według kryterium otoczenia. Omówiona zostanie również symulacyjna metoda weryfikacji technik wydajnościowych.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia, godz. 17:00, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Krzysztof Stencel
Temat: “Moje doświadczenia z Google Cluster Management

Streszczenie:
“W roku akademickim 2012/13 bylem profesorem wizytującym w warszawskim biurze konstrukcyjnym Google. Zajmowałem się analiza danych o zużyciu zasobów w infrastrukturze komputerowej tej firmy. Referat zacznę od przedstawienia podstawowych publicznie dostępnych informacji o Cluster Management w Google, po czym w ramach NDA opowiem, o tym co robiłem w Google.”

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada, godz. 17:00, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Emil Wcisło
Temat: “Implementacja integracji XML i SOAP z SBQL4J

Streszczenie:
Zostanie zaprezentowana kolejna wersja języka SBQL4J (implementacja języka SBQL zanurzona w środowisko języka Java) rozszerzona o obsługę źródeł danych w postaci dokumentów XML i konsumowanie usług WWW wołanych w protokole SOAP.

 

Framework webowy oparty na ODRA

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”,
które odbędzie się w poniedziałek, 18 listopada, godz. 17:00, sala 110B w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Mariusz Trzaska
Temat: “Framework webowy oraz wsparcie narzędziowe dla obiektowej bazy danych ODRA

Streszczenie:
W trakcie seminarium zostanie omówiony dedykowany framework webowy dla prototypowej bazy danych ODRA. Umożliwia on konstruowanie witryn w oparciu o wysokopoziomowy język SBQL. Dzięki wspólnemu modelowi dla warstwy danych oraz logiki biznesowej, znacząco zredukowana została niezgodność impedancji. Zaimplementowane IDE, ułatwia pisanie programów przez liczne udogodnienia związane z kolorowaniem składni, kontekstowe wsparcie czy prosty refactoring. Dodatkowo zrealizowano generowanie szkieletu GUI (scaffolding) umożliwiającego realizację operacji CRUD na danych przetwarzanych przez framework webowy.

 

Zunifikowany interfejs meta-integracji heterogenicznych zasobów

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 28 czerwca, godz. 13:30, sala 118 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Michał Chromiak
Temat: “Zunifikowany interfejs meta-integracji heterogenicznych zasobów

Streszczenie:

Dostęp do źródła danych jest możliwy dzięki posiadaniu informacji o strukturze i sposobie komunikacji z zasobem. Jest to oczywiste w przypadku pojedynczego źródła danych. Jednak w przypadku wielu źródeł o autonomicznym modelu składowania danych jak i protokole komunikacji, problem staje się nietrywialny. Najczęściej jako źródła wykorzystywane są bazy danych wraz z różnymi dialektami SQL. Przedstawiony zostanie model architektury dla reprezentacji interfejsu dostępowego do integrowanych baz danych.
 

Architecture Warehouses and Software Intelligence

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 7 czerwca, godz. 13:30, sala 118 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Krzysztof Stencel
Temat: “Architecture Warehouses and Software Intelligence

Streszczenie:

By architecture of a software system we typically denote the knowledge about the organization of the system, the relationships among its components and the principles governing their design. By including artifacts coresponding to software engineering processes, the definition gets naturally extended into the architecture of a software system and process. In this talk I present a theoretical model for representing architectural knowledge based on directed multi-graph, define an architecture warehouse implementation of the model capable of representing the complete architecture of a software system and process, and show how it can be harnessed to create a software intelligence layer providing software architects with a toolset for software analysis and visualisation. I will also show examples depicting warehouse implementation and results obtained from its application to a sample software project.
 

Performance Anti-Patterns in Hibernate

Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”
- w piątek, 18 maja, godz. 13:30, sala 118 w budynku głównym PJWSTK.

Prelegent: Patrycja Węgrzynowicz
Temat: “Performance Anti-Patterns in Hibernate

Streszczenie:

“Hibernate is an elegant, straightforward, and easy to use library. This is undeniably true for simple domain models. What about more complex ones? It turns out that in case of complex domain models we usually run into interesting performance issues.
This talk discusses performance anti-patterns related to the usage of hibernate in custom applications. We explain common mistakes or omissions related to object mappings such as unidirectional and bidirectional associations. The focus is on efficient retrieval of collections and their sub-objects, briefly tackling transactions and efficient queries. The presented code examples illustrate how the anti-patterns can decrease performance and how to implement the mappings to speed up execution times.”